ระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล คือระบบ ดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วย ดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ อุกกาบาต ฝุ่น และแก๊ส ตั้งอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือก ระบบสุริยะจักรวาล ของเรามีขนาดใหญ่มาก โดยระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด อยู่ที่ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร และระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเนปจูน ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด อยู่ที่ประมาณ 4.5 พันล้านกิโลเมตร 

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ดาวเคราะห์ชั้นใน 4 ดวง และ ดาวเคราะห์ชั้นนอก 4 ดวง นอกจากดาวเคราะห์แล้ว ระบบสุริยะยังมีวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ อุกกาบาต และฝุ่น ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวหางเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่มีวงโคจรยาวและเอียงมาก ดาวเคราะห์แคระเป็นวัตถุที่มีมวลเพียงพอที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ แต่ไม่สามารถขจัดวัตถุอื่นออกจากวงโคจรของตนได้ อุกกาบาตเป็นเศษซากของ ดาวเคราะห์น้อย หรือดาวหาง ฝุ่นเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ

กำเนิดระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล ก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวลงของกลุ่มฝุ่นและแก๊สเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อน ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นจากการควบแน่นของวัตถุขนาดเล็กในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ก่อตัวขึ้นจากการชนกันของวัตถุใน ระบบสุริยะคือ เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเพียงแห่งเดียวในเอกภพที่มนุษย์รู้จัก สิ่งมีชีวิตบนโลกดำรงอยู่ได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ องค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศโลก และความเสถียรของวงโคจรของโลก ระบบสุริยะจักรวาล เป็นระบบที่ซับซ้อนและน่าอัศจรรย์ ยังคงมีสิ่งต่างๆ มากมายที่มนุษย์ยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาระบบสุริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อไขปริศนาต่างๆ เกี่ยวกับต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของ ระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะชั้นใน

ระบบสุริยะชั้นใน หมายถึง ย่านอวกาศที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวเคราะห์ใกล้โลกและแถบดาวเคราะห์น้อย มีส่วนประกอบหลักเป็นซิลิเกตกับโลหะ วัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะชั้นในจะเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันและใกล้กับดวงอาทิตย์มาก รัศมีของย่านระบบสุริยะชั้นในนี้ยังสั้นกว่าระยะห่างจากดาวพฤหัสบดีไปดาวเสาร์เสียอีก

ดาวเคราะห์ชั้นในมีทั้งหมด 4 ดวง

 1. ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด มีขนาดและมวลเล็กที่สุดในระบบสุริยะ พื้นผิวเป็นหิน ไร้บรรยากาศ
 2. ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวร้อนที่สุด ปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศหนาแน่น ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 3. โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศบาง ๆ ประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจน
 4. ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดง ปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศบาง ๆ ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบสุริยะชั้นนอก

ระบบสุริยะชั้นนอก หมายถึง ดาวเคราะห์ที่ โคจรรอบดวงอาทิตย์ ไกลออกไปจากแถบดาวเคราะห์น้อย มีทั้งหมด 4 ดวง ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน โดย ดาวเคราะห์ ทั้ง 4 ดวง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง ก๊าซ และของเหลว ดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งสี่ดวงมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นใน หรือ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีทั้งหมด 4 ดวง

 1. ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดประมาณ 1,300 เท่าของโลก ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก มีวงแหวนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวเคราะห์ มีดวงจันทร์บริวารมากกว่า 79 ดวง
 2. ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีชื่อเสียงจากวงแหวนขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก เช่นเดียวกับดาวพฤหัสบดี มีดวงจันทร์บริวารมากกว่า 82 ดวง
 3. ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีสีฟ้าอมเขียว ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน ฮีเลียม และน้ำแข็ง มีดวงจันทร์บริวารมากกว่า 27 ดวง
 4. ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจน ฮีเลียม และน้ำแข็ง มีดวงจันทร์บริวารมากกว่า 14 ดวง
ระบบสุริยะจักรวาล

การค้นพบระบบสุริยะ

การค้นพบ ระบบสุริยะเกิดจากอะไร นั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงแรกมนุษย์เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบโลก อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อนักดาราศาสตร์เริ่มสังเกตการณ์ระบบสุริยะอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในปี ค.ศ. 1543 นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ได้เผยแพร่ทฤษฎีระบบสุริยะแบบ heliocentric ซึ่งระบุว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ และโลกและดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ ทฤษฎีนี้ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการค้นพบระบบสุริยะ หลังจากนั้น นักดาราศาสตร์หลายท่านได้ค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบของระบบสุริยะ  โดย กาลิเลโอ กาลิเลอี ค้นพบว่าดวงจันทร์มีพื้นผิวขรุขระ และดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวารโคจรรอบ คริสตียาน เฮยเคินส์ ค้นพบไททัน ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ รวมถึงวงแหวนของมันด้วย ในปี ค.ศ. 1705 เอ็ดมันด์ ฮัลเลย์ ค้นพบว่าดาวหางหลายดวงในบันทึกประวัติศาสตร์ที่จริงเป็นดวงเดิมกลับมาปรากฏซ้ำ ถือเป็นการพบหลักฐานชิ้นแรกสำหรับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของวัตถุอื่นนอกเหนือจากดาวเคราะห์ ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์พัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถค้นพบวัตถุใหม่ ๆ ใน ระบบสุริยะ ได้มากมาย เช่น ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดาวเคราะห์แคระ

กาแล็กซีทางช้างเผือก

กาแล็กซีของระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซี่ใด ระบบสุริยะของเราตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ซึ่งเป็นกาแล็กซีแบบกังหัน มีรูปร่างคล้ายเกลียว ประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณ 1-4 แสนล้านดวง กาแล็กซีทางช้างเผือกมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 แสนปีแสง ดวงอาทิตย์ของเราอยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีประมาณ 26,000 ปีแสง

โครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

 • นิวเคลียส (Nucleus) เป็นส่วนศูนย์กลางของกาแล็กซี มีดาวฤกษ์หนาแน่น กระจุกดาวทรงกลม และแก๊ส
 • จาน (Disk) เป็นส่วนแผ่ออกรอบนิวเคลียส มีดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ของกาแล็กซีอยู่บริเวณนี้
 • ฮาโล (Halo) เป็นส่วนที่อยู่รอบนอกของจาน มีดาวฤกษ์จำนวนน้อยกว่าจาน และประกอบด้วยวัตถุทางดาราศาสตร์อื่น ๆ เช่น กระจุกดาวทรงกลม กระจุกดาวแคระ เนบิวลา และดาราจักรแคระ

ระบบ สุริยะจักรวาล ของเราตั้งอยู่บริเวณขอบจานของ กาแล็กซีทางช้างเผือก โดยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีประมาณ 26,000 ปีแสง ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะของเราโคจรรอบใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยความเร็วประมาณ 220 กิโลเมตรต่อวินาที ใช้เวลาในการโคจรรอบหนึ่งประมาณ 225 ล้านปี ระบบสุริยะของเราเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกาแล็กซีทางช้างเผือก กาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอกภพที่มีดาวฤกษ์และกาแล็กซีจำนวนมหาศาล

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ปรากฏการณ์ ฝน ดาวตก