ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน ดาวเคราะห์ลำดับที่ 8 ในระบบสุริยะ

ดาวเนปจูน (Neptune) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 8 และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และดาวยูเรนัส และมีมวลเป็นลำดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ดาวเนปจูน ฉายา ‘’ ดาวสมุทร ‘’ และคำว่า ” เนปจูน ” นั้นตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันเหนือ ดาวเนปจูนเป็น ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน เนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน บรรยากาศของดาวเนปจูน มีกระแสลมที่รุนแรง (2,500 กม/ชม.) อุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ -218 องศาเซลเซียส (-364 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งหนาวเย็นมาก เนื่องจาก ดาวเนปจูน อยู่ไกลดวงอาทิตย์มาก แต่แกนกลางภายในของดาวเนปจูน ประกอบด้วยหินและก๊าซร้อน อุณหภูมิประมาณ 7,000 องศาเซลเซียส (12,632 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์

ชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนเป็น ดาวเคราะห์แก๊ส ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบ ประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจน 79% ฮีเลียม 18% และมีเทน 3% แก๊สมีเทนใน ชั้นบรรยากาศ นี่เองที่เป็นตัวดูดกลืนแสงสีแดงพร้อมทั้งสะท้อนแสงสีน้ำเงินทำให้เรามองเห็นดาวเนปจูนปรากฏเป็นสีน้ำเงิน กระแสลมบน ดาวเนปจูน มีความเร็วสูงมาก ประมาณ 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วลมที่สูงเช่นนี้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของดาวเนปจูนที่เร็วมาก ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองครบรอบ 16 ชั่วโมง ดาวเนปจูนมีพายุหมุนขนาดใหญ่บนพื้นผิว เรียกว่า “จุดดำใหญ่” (Great Dark Spot) มีขนาดประมาณ 13,000 กิโลเมตร คล้ายกับจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี จุดดำใหญ่เป็นพายุหมุนที่มีอายุยาวนานหลายปี ข้อมูลดาวเนปจูน นอกจากนี้ยังมีวงแหวนรอบดาว ประกอบด้วยน้ำแข็งและฝุ่น วงแหวนของดาวเนปจูนมีความหนาแน่นน้อยกว่าวงแหวนของดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่น ๆ ใน ระบบสุริยะ

ดาวเนปจูน

ข้อมูลทั่วไปของดาวเสาร์

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24,764 กม.
 • ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 4,495.06 ล้าน กม.
 • การโคจรรอบดวงอาทิตย์ 164.79 ปีของโลก
 • การหมุนรอบตัวเอง 16.1 ชั่วโมง
 • อุณหภมิพื้นผิวเฉลี่ย -218 องศาเซลเซียส
 • ดาวบริวาร 14 ดวง

วงแหวนของดาวเนปจูน

ลักษณะของดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นฝุ่นขนาด 1 ไมโครเมตร จนถึงขนาดประมาณ 10 เมตร เช่นเดียวกับวงแหวนของดาวพฤหัสบดีและดาวยูเรนัส วงแหวน ของดาวเนปจูนมีความหนาแน่นต่ำมาก อนุภาคในวงแหวนมีระยะห่างเฉลี่ยกันประมาณ 100 กิโลเมตร วงแหวนเหล่านี้จึงมองเห็นได้ยากจากโลก แต่วงแหวนของ ดาวเนปจูน ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 โดยยานอวกาศวอยเอเจอร์ 2 ของนาซา ในขณะบินผ่านดาวเนปจูน ยานวอยเอเจอร์ 2 ได้ถ่ายภาพวงแหวนของ ดาวเนปจูน ไว้ได้ 5 วง ได้แก่

 1. วงแหวนแอดัมส์ (Adams ring)
 2. วงแหวนอราโก (Arago ring)
 3. วงแหวนแลสเซลล์ (Lassell ring)
 4. วงแหวนเลอ แวรีเย (Le Verrier ring)
 5. วงแหวนกัลเลอ (Galileo ring)

ดาวบริวารของดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน

ดาวบริวารของดาวเนปจูน ที่ใหญ่ที่สุดคือ ไทรทัน มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกประมาณ 1.7 เท่า โคจรรอบดาวเนปจูน ในระยะเวลาประมาณ 6 วัน 7 ชั่วโมง 36 นาที เป็นหนึ่งใน ดาวบริวาร ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะที่มีวงโคจรย้อนกลับ (retrograde orbit) ไทรทันมีพื้นผิวที่มีลักษณะคล้ายกับดาวพลูโต คาดว่าไทรทันเคยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกดาวเนปจูนจับมาเป็นดาวบริวาร ดาวเนปจูนมีดาวบริวารที่ค้นพบแล้ว 14 ดวง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการโคจร ดังนี้

 • ดาวบริวารปกติ (regular satellites) โคจรรอบดาวเนปจูนในทิศทางเดียวกับการหมุนของดาวเนปจูน มีวงโคจรเป็นวงรีที่มีวงโคจรค่อนข้างกลม แบ่งออกเป็น 6 ดวง ได้แก่ เนแอด, ทาแลสซา, ดีสพีนา, แกลาเทีย, ลาริสซา, S/2004 N 1 และ โพรเทียส
 • ดาวบริวารผิดปกติ (irregular satellites) โคจรรอบดาวเนปจูนในทิศทางตรงข้ามกับการหมุนของดาวเนปจูน มีวงโคจรเป็นวงรีที่มีความเยื้องและความเอียงของวงโคจรสูง มีบางดวงที่โคจรสวนทางกับวงโคจรของโลก แบ่งออกเป็น 7 ดวง ได้แก่ ไทรทัน, นีรีด, แฮลิมีดี, เซโอ, เลโอมีเดีย, แซมาที และนีโซ

สนามแม่เหล็กของดาวเนปจูน

สนามแม่เหล็ก ของดาวเนปจูนเป็นสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดเป็นอันดับสี่ในระบบสุริยะ แรงสนามแม่เหล็กที่ขั้วของดาวเนปจูนสูงถึง 27 gauss เทียบเท่ากับสนามแม่เหล็กของโลกที่ขั้วเหนือและใต้ 1.3 gauss และมากกว่าสนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสถึง 28 เท่า สนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนไม่สมมาตร แกนแม่เหล็กของดาวเนปจูนเอียงออกจากแกนหมุนรอบตัวเอง 47 องศา และสนามแม่เหล็กไม่ได้อยู่ในแนวศูนย์กลางดวง 

แต่จะอยู่ในโครงสร้างภายในตัวดาวชั้นนอก นักดาราศาสตร์ จึงสันนิษฐานว่าสนามแม่เหล็กนี้ อาจเกิดจากการไหลเวียนของน้ำ และสสารในบริเวณแกนชั้นนอกของดาว สนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนมีบทบาทสำคัญในการปกป้องดาวเนปจูนจากลมสุริยะ ลมสุริยะเป็นกระแสของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ร้อนขึ้น และอาจทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หายไปได้ สนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนช่วยป้องกันลมสุริยะไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของ 

ดาวเนปจูน ช่วยให้ดาวเนปจูนสามารถรักษาชั้นบรรยากาศไว้ได้ นอกจากนี้ สนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนยังทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือและแสงใต้บนดาวเนปจูน แสงเหนือและแสงใต้ของดาวเนปจูนเกิดจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจากลมสุริยะถูกดักจับโดยสนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนและชนกับชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ดาวยูเรนัส

ศึกษาเกี่ยวกับ : ระบบสุริยะจักรวาล