โลก

โลก ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่อยู่อาศัยของเรา

โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆ ที่อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล โดย ‘’ โลก ‘’ ได้รับว่าเป็นดาวเคราะห์ที่แปดที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในท้องฟ้าที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลและรักษา เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยบทความนี้จะพาเราไปสำรวจเรื่องราวของ โลก earth ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่น่าประหลาดและสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรา โลกเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากมีทรัพยากรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนธรรมชาติที่ให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า หรือมหาสมุทรที่เป็นแหล่งทรัพยากรอาหาร มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่น่าประหลาด เราสามารถพบเขาเขียวขจีของภูเขาสูง หรือทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สีสันได้ทั่วไป

การกำเนิดของโลก

แนวทางการศึกษาทาง ธรณีวิทยา ยังไม่สามารถชี้แจงถึงกระบวน การกำเนิดโลก ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี มีทฤษฎีที่สนับสนุนว่า โลก เกิดขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า เอกภพ หรือ จักรวาล ที่อุบัติขึ้นเมือ 13,000 ล้านปี มีทฤษฎีที่สนับสนุนว่า โลก เกิดขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “ทฤษฏีบิกแบง” ที่กล่าวว่าโลกเกิดจากการชนของเบอร์เบิลที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมเป็นพันล้านเท่า และนำไปสู่การรวมกลุ่มของทั้ง 4 ธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งก็คือ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์เข้ม และแรงนิวเคลียร์อ่อน ก่อนที่จะเกิดการขยายตัวจนเป็นจุดเริ่มต้นอขง เอกภพ สสาร และพลังงาน และห้วงของการเวลา จนทำให้เกิดเป็นดวงดาวและกาแล็กซี่ และเป็นรูปร่างขิงโลกที่เรารู้จักในปัจจุบัน

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก

โลก เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะของเรา ระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ และวัตถุท้องฟ้าที่หมุนรอบมัน โลกมีวงโคจรที่เป็นเส้นทางที่เราเคลื่อนที่รอบโคจร กับดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นที่มาของฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในการสว่างแสงของแสงอาทิตย์ ที่เป็นที่กำเนิดของวันกลางคืน และวันกลางวัน และการหมุนรอบตัวเองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายในเพียง 24 ชั่วโมง เท่านั้น

โครงสร้างต่างๆของโลก

โลก
  • แกนโลก (core) ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก (iron) และ นิกเกิล(nickel) จำนวนมาก และอาจจะมีธาตุอื่นๆประกอบด้วยเช่นกัน รวมถึงกำมะกันและออกซิเจน โดยแกนโลกนั้นจะมี เส้นผ่านศูนย์กลางโลก ประมาณ 7,100 กิโลเมตร มีขนาดใกล้เคียงกันกับดาวอังคาร แกนโลกชั้นนอกมีความหนาประมาณ 2,250 กิโลเมตร และแกนโลกชั้นในมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 2,600 กิโลเมตร 
  • เนื้อโลก (mantle) มีความหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร โดย ลักษณะของโลก หรือเนื้อโลกสามารถไหลไปมาแบบช้าๆ ซึ่งการไหลของเนื้อโลกจะทำให้เปลือกโลกทั่วทุกทวีปเลื่อนไปด้วย ซึ่งการเลื่อนของเปลือกโลกนั้น จะทำให้เกิด ภัยพิบัติ ตั้งแต่ ภูเขาไฟระเบิด และแผ่นดินไหว หรือคลื่นซึนามิ
  • เปลือกโลก (crust) เปลือกโลกมีลักษณะอย่างไร ซึ่งเป็นเปลือกแข็งชั้นนอกสุด ของโครงสร้างโลก และนับว่าเป็นส่วนชั้นนอกสุดของธรณีภาค ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหินที่มีความร้อนสูง และ เปลือกโลก มีลักษณะที่สามารถแตกแยกออกมาเป็นแผ่นๆ เพื่อที่จะระบายความร้อนภายใต้อวกาศ
  • พื้นผิวโลก มีความหลากหลายในแบบที่น่าทึ่ง จากแอ่งเงินที่สวยงามในมหาสมุทรไปจนถึงที่ร้อนแห่งทะเลทรายในทะเลทราย สีเขียวของป่าสนใจกับความหลากหลายของชีวิตที่อยู่ในนั้น อีกทั้งยังมีทวีปและภูเขาที่สูงสวยงามเป็นที่ตั้งของประชากรและการประเทศ

การหมุนและแรงเสียดทานของโลก

แกนโลก เป็นแกนที่วัดระหว่างจุดเหนือและจุดใต้ของโลก การหมุนของโลกสร้างความแตกต่างในแรงเสียดทานที่เราสัมผัส เวลาที่เราอยู่ในฝั่งที่เหนือของแกน เราจะรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงที่ดึงเราไปทางล่าง เมื่อเราย้ายไปทางใต้แกน เราจะรู้สึกแรงเสียดทานที่ดึงเราขึ้น ความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและสภาพอากาศของโลก

ชั้นบรรยายกาศโลก
โลก

โลก ขั้นบรรยากาศและลมฟ้า

โลกคืออะไร โลกเป็นส่วนที่สำคัญของระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ แม้จะอยู่ในจักรวาลกว่า 4.5 พันล้านปีแสงหรือเรียกว่าประมาณ 13.8 พันล้านปีเจริญขึ้นมา แต่ขั้นบรรยากาศของโลกกลับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไม่น้อย เพราะมันมีบทบาทในการควบคุมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดชีวิตได้ ลมฟ้าอากาศซึ่งประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ เช่น นิโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ มีบทบาทสำคัญในการเกิดภูมิอากาศและปริมาณความร้อนในโลก รวมถึงช่วยเราสู่ภายในบรรยากาศเบื้องบนอย่างมีความมั่นคง

สนามความโน้มถ่วง

ชั้นโลก มีแรงโน้มถ่วงและแรงปฏิกิริยาทางเคมี โมเลกุลอากาศและก๊าซต่าง ๆ สามารถหลุดออกจากชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นข้างล่างไปสู่ชั้นบรรยากาศที่บางเบาข้างบนได้ ทำให้เกิดบรรยากาศที่เราสามารถหายใจและอาศัยอยู่ได้ สนามความโน้มถ่วงเป็นผลมาจากน้ำหนักของ โลก  และแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเอง สนามความโน้มถ่วง จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในโลกเรา

ผลกระทบของมนุษย์กับโลก

มนุษย์มีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบนโลก การเผชิญกับปัญหาเชิงสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียของชนิดพืชและสัตว์ และปัญหาการบริโภคพลังงาน

การอนุรักษ์และการดูแลโลก

การอนุรักษ์และการดูแลโลกเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้โลกยังคงเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับชีวิตในอนาคต หลายประเทศได้ร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างแหล่งพลังงานทดแทน

สรุปความสำคัญของโลก

โลกเป็นบ้านของเราที่อยู่ใน ระบบสุริยะจักรวาล ของเรา มีโครงสร้างที่ซับซ้อนทั้งภายในและภายนอก และเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ตั้งแต่สิ่งมีชีวิต และมนุษย์ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และดูแลโลกเพื่อให้โลกยังคงเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับชีวิตในอนาคต การศึกษาและการสำรวจโลกเป็นวิธีที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่า “โลก” และวิถีชีวิตที่อยู่บนนั้น

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : 

ศึกษาเกี่ยวกับ : ระบบสุริยะจักรวาล