กาแล็กซีเลนส์

กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy)

กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy) เป็นกาแล็กซีที่มีลักษณะคล้ายกับทั้ง กาแล็กซีรี และ กาแล็กซีกังหัน กล่าวคือมีลักษณะเป็นกระเปาะตรงกลางกาแล็กซีคล้ายกับกาแล็กซีกังหัน แต่ไม่มีโครงสร้างที่เป็นแขนที่ยื่นออกมา โดยอยู่ระหว่างรูปแบบของ E7 และ Sa กาแล็กซีเลนส์มักมีประชากร ดาวฤกษ์ ที่มีอายุมาก และมีการก่อตัวของดาวดวงใหม่ๆเพียงเล็กน้อย กาแล็กซีเลนส์ ส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10,000 ถึง 100,000 ปีแสง กาแล็กซีเลนส์สามารถพบได้ทั่วไปในเอกภพ โดยประมาณว่ามี กาแล็กซีเลนส์ ประมาณ 20% ของกาแล็กซีทั้งหมด ประเภทของกาแล็กซี่ ซีเลนส์มีความสำคัญต่อการศึกษาเอกภพ 

เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้ โดยอาศัยปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วง ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้ชัดเจนขึ้น ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลออกไปถูกดัดแปลงโดยแรงโน้มถ่วงของวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ วัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ นี้อาจทำหน้าที่เป็นเลนส์ ซึ่งจะขยายและบิดเบี้ยวภาพของวัตถุที่อยู่ไกลออกไป กาแล็กซีเลนส์ กาแล็กซี่คืออะไร สามารถทำหน้าที่เป็นเลนส์ความโน้มถ่วงได้ เนื่องจากมีมวลมากพอที่จะดัดแปลงเส้นทางของแสงได้ กาแล็กซีเลนส์ จึงสามารถทำให้วัตถุที่อยู่ไกลออกไปปรากฏขึ้นเป็นภาพซ้อนหรือภาพขยายได้ ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงของกาแล็กซีเลนส์ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาวัตถุที่อยู่ไกลออกไปในเอกภพ เช่น กาแล็กซีที่อยู่ห่างไกล หลุมดำมวลมหาศาล และวัตถุทาง ดาราศาสตร์ อื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป

ต้นกำเนิดกาแล็กซีเลนส์

กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy) เป็น กาแล็กซี ที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างกาแล็กซีทรงกลมรี (Elliptical Galaxy) และกาแล็กซีก้นหอยหรือทรงกังหัน (Spiral Galaxy) กล่าวคือ มีใจกลางที่สว่างคล้ายกับกาแล็กซีก้นหอย แต่ไม่มีแขนกังหันยื่นออกมา หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการรวมตัว ได้แก่ กาแล็กซีเลนส์บางแห่งมีโครงสร้างที่ผิดปกติ บ่งบอกว่ากาแล็กซีเหล่านี้เกิดจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน ในปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทฤษฎีใดอธิบายถึงต้นกำเนิดของกาแล็กซีเลนส์ได้ดีที่สุด นักดาราศาสตร์ยังคงศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนต่อไป

กาแล็กซีเลนส์

ลักษณะกาแล็กซีเลนส์

  • มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างกาแล็กซีรีและกาแล็กซีกังหัน
  • มีส่วนนูนตรงกลางคล้ายกับกาแล็กซีกังหัน แต่ไม่มีแขนกังหัน
  • อัตราการก่อตัวของดาวฤกษ์ต่ำมาก
  • กาแล็กซี่คือ ประชากรดาวฤกษ์ที่มีอายุมาก
  • มักมีหลุมดำมวลยิ่งยวดอยู่ตรงใจกลาง

ประเภทของกาแล็กซีเลนส์ 2 ประเภท

  • กาแล็กซีเลนส์แบบไม่มีคาน (Unbarred Lenticular Galaxy)
  • กาแล็กซีเลนส์แบบมีคาน (Barred Lenticular Galaxy)

กาแล็กซีเลนส์ที่มีชื่อเสียง

  • กาแลคซี่ M31 (Andromeda Galaxy) เป็นกาแล็กซีเลนส์แบบมีคานที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา
  • กาแล็กซี M85 (Centaurus A) เป็นกาแล็กซีเลนส์แบบไม่มีคานที่มีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ใจกลาง
  • แกแล็คซี่ NGC 5866 (Spindle Galaxy) เป็นกาแล็กซีเลนส์แบบมีคานที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกบาศก์
กาแล็กซีเลนส์

ความสำคัญของกาแล็กซีเลนส์

การสำรวจวัตถุที่อยู่ไกลมาก กาแล็กซี่คือ สามารถทำหน้าที่เป็นเลนส์ธรรมชาติในการขยายวัตถุที่อยู่ไกลมาก ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวัตถุเหล่านี้ได้ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น กาแล็กซีเลนส์สามารถใช้ศึกษาวัตถุที่อยู่ห่างไกลกว่าขอบจักรวาลที่สังเกตได้โดยตรง การวัดมวลของวัตถุที่อยู่ห่างไกล ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงของกาแล็กซีเลนส์ เอกภพและกาแล็กซี่ สามารถนำมาใช้ในการวัดมวลของวัตถุที่อยู่ห่างไกลได้ ตัวอย่างเช่น ดาวกาแล็กซี่ เลนส์สามารถใช้วัดมวลของหลุมดำมวลยักษ์ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีได้ การศึกษาโครงสร้างของเอกภพ กาแลกซี่ เลนส์สามารถนำมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของเอกภพได้ เช่น กาแล็กซีเลนส์สามารถใช้ศึกษาความโค้งของอวกาศ-เวลาในบริเวณที่กาแล็กซีเลนส์อยู่

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ดาวตกคือ

ศึกษาเกี่ยวกับ : กาแล็กซี่กังหัน