ดาวเคราะห์หิน

ดาวเคราะห์หิน (terrestrial planet)

ดาวเคราะห์หิน (terrestrial planet) หรือบางครั้งเรียกว่า ดาวเคราะห์คล้ายโลก (terrestrial-type planet) เป็นดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นหินซิลิเกต ในระบบสุริยะจะหมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มาก และดาวเคราะห์ที่มีลักษณะภายนอก “คล้ายกับโลก”มาก ดาวเคราะห์หินได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร และมีดาวเคราะห์แคระคล้ายโลกอีก 1 ดวง คือ เซเรส ดาวเคราะห์หินคือ เกิดขึ้นจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ เมื่อดาวเคราะห์หินก่อตัวขึ้นแล้ว แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดเศษหินและฝุ่นมารวมกันจนกลายเป็นพื้นผิวแข็ง ดาวเคราะห์หินบางดวงอาจมีชั้นบรรยากาศ 

แต่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หินนั้นบางมากเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ ดาวเคราะห์หินบางดวงไม่มีชั้นบรรยากาศเลย ตัวอย่างเช่น ดาวพุธและดาวอังคารดาวเคราะห์หินมีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะ นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์หินเป็นวัตถุแรก ๆ ที่ก่อตัวขึ้นจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์หินเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของธาตุและสารประกอบที่จำเป็นต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์อื่น ๆ ในกลุ่มดาวฤกษ์อื่น ๆ เรามาดูกันว่า ดาวเคราะห์หินมีอะไรบ้าง กันดีกว่า

ดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะ

นอกจาก ดาวเคราะห์หิน ในระบบสุริยะแล้ว ดาวที่คล้ายโลก นักดาราศาสตร์ยังค้นพบดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะอีกเป็นจำนวนมาก ดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะเหล่านี้มีขนาดและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการก่อตัว ดาวเคราะห์หิน ดาวที่เหมือนโลก นอกระบบสุริยะบางดวงมีวงโคจรรอบดาวฤกษ์ฤกษ์ฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะบางดวงมีวงโคจรรอบดาวฤกษ์แคระแดง ดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะห์แก๊ส นอกระบบสุริยะเป็นวัตถุที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์ นักดาราศาสตร์ยังคงศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะเหล่านี้

ดาวเคราะห์หิน

ลักษณะของดาวเคราะห์หิน

 • ขนาดดาวเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 500 ถึง 10,000 กิโลเมตร
 • มีมวลตั้งแต่ 0.05 ถึง 10 เท่าของมวลโลก
 • วงจรดาวเคราะห์ มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นหินซิลิเกต
 • มีพื้นผิวเป็นหินแข็ง
 • มีชั้นบรรยากาศบาง ๆ หรือไม่มีชั้นบรรยากาศเลย

ดาวเคราะห์หินเกิดจากอะไร

ดาวเคราะห์หิน เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า การพอกพูนมวล (accretion) ซึ่งเป็นกระบวนการที่อนุภาคขนาดเล็ก ๆ ของฝุ่นและแก๊สมารวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่วงแรก ๆ ของการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อน ในบริเวณใกล้กับดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงทำให้แก๊สส่วนใหญ่เกิดการแตกตัวเป็นอะตอมอิสระ เหลือเพียงฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๆ ที่ทำจากซิลิเกตและโลหะ อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และเกิดการชนกันจนรวมตัวกันกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก้อนเหล่านี้ก็ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะห์หิน ดาวในระบบสุริยะจักรวาล ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ดาวเคราะห์เหล่านี้มีองค์ประกอบหลักเป็นหินซิลิเกต มีขนาดและมวลที่เล็กกว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์มาก

ดาวเคราะห์หินโคจรรอบดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์หิน มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ดาวเคราะห์หินที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะมีวงโคจรแคบและใช้เวลาโคจรสั้นกว่า ดาวเคราะห์คือ ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์หินมีสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกัน ดาวพุธมีพื้นผิวที่เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต ดาวศุกร์มีพื้นผิวที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยภูเขาไฟ โลกมีพื้นผิวที่หลากหลาย ประกอบด้วยภูเขา แม่น้ำ ทะเล และทวีป ดาวอังคารมีพื้นผิวที่แห้งแล้งและมีฝุ่น ดาวเคราะห์หิน ดาวเคราะห์คืออะไร เป็นดาวเคราะห์ที่มีศักยภาพในการรองรับชีวิต โลกเป็นดาวเคราะห์หินเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ดาวเคราะห์หิน

ดาวเคราะห์หินทั้ง 4 ดวงในระบบสุริยะ

 • ดาวพุธ เป็น ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุด มีขนาดเล็กและแห้งแล้ง ปกคลุมไปด้วยหลุมอุกกาบาตจำนวนมาก
 • ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวร้อนและแห้งแล้ง มีบรรยากาศที่หนาแน่นและร้อน
 • โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีบรรยากาศที่หนาและเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต
 • ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวแห้งแล้ง มีบรรยากาศที่เบาบาง

องค์ประกอบของดาวเคราะห์หิน

 • เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุด ประกอบด้วยแร่ธาตุซิลิเกต เช่น โอลิวีน ควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ หนาประมาณ 50-100 กิโลเมตร
 • แมนเทิล (mantle) เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากเปลือกโลก ประกอบด้วยแร่ธาตุซิลิเกตและเหล็ก หนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร
 • แก่นโลก (core) เป็นชั้นที่อยู่ใจกลางดาวเคราะห์ ประกอบด้วยโลหะหนัก เช่น เหล็กและนิกเกิล หนาประมาณ 3,500 กิโลเมตร

การค้นพบดาวเคราะห์หินนอกระบบสุริยะ

นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบ ดาวเคราะห์หิน นอกระบบสุริยะหลายดวง ดาวเคราะห์เหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะของเรา ยกเว้นว่าอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่า การค้นพบดาวเคราะห์หิน ดาวที่ใกล้โลกที่สุด นอกระบบสุริยะมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้เข้าใจการก่อตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และเพิ่มโอกาสในการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ : https://AstronomyMoon.com

อ่านบทความเพิ่มเติม :